Allmän linje – Göteborg

June folkhögskola startade en filial i Göteborg hösten 2016. De kurser som erbjuds kan användas inom etableringsuppdraget, jobb- och utvecklingsgarantin, svenska för invandrare (sfi), kreativkurs samt två nivåer på allmän kurs: grundläggande- och högskoleförberedande inriktning.

Målgrupp
Nyanlända och utlandsfödda men även ungdomar i åldersspannet 16-24 år och äldre som saknar grundskole- eller gymnasial utbildning och behöver stärka sin svenska.

Kursernas innehåll
Kurserna inriktar sig dels på att nyanlända ska få lära sig svenska och erbjudas en genomtänkt samhällsintroduktion för att integreras i det svenska samhället och dels ges möjlighet att läsa in grund och gymnasiebehörighet.

Deltagarna delas in i nivågrupper med utgångspunkt i tidigare utbildningsnivå och kunskaper i svenska. Samläsning mellan kurserna förekommer.

  • Allmän kurs

Folkhögskolan erbjuder två nivåer, allmän kurs grund, för personer som saknar grundskolebehörighet och behöver stärka sin svenska och allmän kurs, gym, för personer som behöver behörighet till högskola och universitet. CSN har generösa bidrag till personer som saknar grundläggande- eller gymnasial behörighet. Deltagaren kan söka i folkhögskolekvoten till högskolan. Det är en reguljär utbildning och för det finns inga utbildningsnummer. Deltagare kan själva söka till kursen, anvisas av AF handläggare för de som är i etableringen eller anvisas av socialhandläggare som aktivitet.

  • Etableringskurs

Vi kan erbjuda alla personer inom etableringsfasen en kurs som inriktar sig mot arbetsmarknaden. Förutom språklig träning får deltagaren möjlighet till praktik och studiebesök. De lågutbildade är prioriterade, men kursen är även öppen för nyanlända med längre utbildningsbakgrund. Löpande intag. Deltagare anvisas av AF handläggare. Utbildningsnummer:

  • Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Vänder sig till personer som vill pröva på folkhögskolans utbildningsform och som saknar gymnasial utbildning. Det gäller för de som är i jobb-och utvecklingsgarantin. Deltagaren kan välja att prova på allmänkurs på grundnivå med fokus på svenska eller allmänkurs gymnasienivå. Studier inom SMF kan tillgodoräknas om deltagaren går vidare till allmän kurs vid folkhögskolan. Deltagare anvisas av AF handläggare. Utbildningsnummer:

  • Svenska för invandrare (sfi)

Vi kan erbjuda prövning för SFInivå. Deltagarna kan göra nationella prov i alla nivåer på SFI. Detta gör vi med samarbete med Dalkarlså folkhögskola som har betygsträtt för Sfi.

Praktik och arbetsträning
Möjlighet finns att ta emot några personer för praktik eller arbetsträning i verksamheten.

Rektorn för June folkhögskola, Marcus Örebäck, klipper bandet tillsammans med Miriam Ås, kursföreståndare Göteborg.

INVIGNING ALLMÄN LINJE GÖTEBORG Ht 2016. Rektorn för June folkhögskola, Marcus Örebäck, klipper bandet tillsammans med Miriam Ås, kursföreståndare Göteborg.

EN DEL AV JUNE FOLKHÖGSKOLA

June folkhögskola – mer än en skola from JUNE FOLKHÖGSKOLA on Vimeo.

 

 

 

 

 

Allmän linje – GÖTEBORG

Miriam Ås, kursledare för Allmän - Göteborg, tillsammans med sin personal.

Miriam Ås, kursledare för Allmän – Göteborg, tillsammans med sin personal.

Miriam Ås når du via e-post och telefon:
miriam.as@junefolkhogskola.se
telefon 070-877 88 21

June folkhögskola
Västra Storgatan – Juneporten
553 15 Jönköping
Telefon: 036-37 48 00
Mejl: info@junefolkhogskola.se