Gymnasie- eller högskolebehörighet

Allmän kurs har två olika ingångar:

1. Grundnivå – svenska som andraspråk

Kurslängd: 1-4 terminer

ALLMÄN KURS på Grundnivå är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat sfi kurs D eller motsvarande. Den är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter. Matematik och engelska är även möjligt att läsa på gymnasienivå.

Om du klarar kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år. Sedan vill du kanske söka jobb eller studera vidare på gymnasienivå; allmänna ämnen eller en yrkesutbildning.

Profiler

Grund – Gymnasieförberedande


För dig som har som mål att fortsätta på gymnasienivå, antingen hos oss eller på annan skola, då du är klar med grundnivån.

Nyhet!

Grund – Vård och omsorg


För dig som vill fortsätta med en yrkesutbildning inom omsorgsyrken (t.ex. personlig assistent, barnskötare eller inom vården). Du läser ämnen som förbereder dig för att bättre kunna klara en sådan utbildning.

Under profiltiden, förlagd till två dagar/vecka, kommer fokus vara på fyra områden. Vi kommer:
– jobba mycket med språket för att du ska få lära dig ord, fraser och uttryck som är krävs i kontakten med brukare och kollegor när man jobbar inom vård och omsorg.
– studera det svenska samhället och kunskap kring arbetsliv och arbetskultur för att förbereda dig på de utmaningar du kan möta på kommande arbetsplatser.
– lära om grundläggande kunskaper inom ämnesområdet, så som funktionsvariationer, medicin, kost och hälsa för att nämna några exempel.
– fokusera på frågor kring kulturförståelse, etik, människosyn och bemötande.

Efter avslutad utbildning kan du välja att direkt läsa vidare inom vård och omsorg för att utbilda dig t.ex. till undersköterska eller assistent. Du kan också välja att fortsätta läsa in allmänna ämnen på gymnasienivå för att få behörighet till yrkeshögskola eller högskola. Det ger dig möjligheter att läsa vidare till många andra yrken inom vård och omsorg, t.ex. sjuksköterska eller tandhygienist.

2. Gymnasienivå – ger högskolebehörighet

Kurslängd: 1-3 år

Det finns flera olika skäl till att studera här. Du kanske:

  • inte påbörjat eller läst klart svenskt gymnasium, men känner motivation att göra det nu.
  • vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på gymnasienivå, för att kunna studera vidare, ha lättare att få jobb och klara dig bättre i samhället.
  • vill bättra på dina kunskaper och vistas i en stimulerande studiemiljö.

ALLMÄN KURS på Gymnasienivå ger dig som helt eller delvis saknar gymnasiekompetens en möjlighet att få de behörigheter som krävs för fortsatta studier. Kursen är ett alternativ till gymnasieskolan eller vuxengymnasium. Du studerar olika ämnen, för att komplettera tidigare studier eller för att läsa in en hel gymnasieutbildning. Matematik och engelska är också möjligt att läsa på grundskolenivå. Svenska och svenska som andraspråk läses i separata grupper.

Olika profiler för olika behov

Allmän – Svenska som andraspråk
För dig med utländsk bakgrund som vill satsa extra mycket på att komma upp i nivå i svenska samtidigt som du läser andra ämnen på gymnasienivå. Kan läsas en termin eller flera terminer, kan byggas på med annan profil.

Allmän – Social


För dig som är intresserad av att studera vidare eller jobba inom det sociala fältet. Du läser ämnen som förbereder dig för att bättre kunna klara en sådan utbildning. Kan läsas 1-2 terminer.

Allmän – Högskoleförberedande


För dig som satsar på att läsa vidare på universitet eller högskola. Här blir du utmanad för att bli väl förberedd för att klara studier på högre nivå. Kan enbart läsas sista terminen (därför inte sökbar vid antagning).

Allmän – Fokus
För dig som känner dig osäker på att studera, för att det känns svårt eller för att det var länge sedan. Eller för dig som vill koncentrera dig på att läsa allmänna ämnen. Kan läsas en eller flera terminer, kan byggas på med annan profil.

Allmänna linjen