Innehåll Allmän utbildning

På grundnivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter:

 • Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Engelska
 • Matematik

På gymnasienivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter:

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1* och 1a2 = 1b
 • Religionskunskap 1*
 • Naturkunskap 1a1* och 1a2 = 1b
 • Historia 1a1*
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1, 2 och 3
 • Psykologi 1

* Sh 1a1, Nk 1a1, Re 1 och Hi 1a1 läses ämnesövergripande i ett ämne vi har valt att kalla Tema. Om du läser Tema i två terminer har du möjlighet att få behörighet i alla grundkurser.

Profiler

På Allmän kurs har du möjlighet att välja mellan två profiler på Grund och fyra profiler på Gymnasienivå.

Övriga ämnen:

Mentorstid/planering: Information och möjlighet att vara delaktig i och påverka det som händer på skolan.

”Mitt i veckan”: En samling för hela skolan, med varierande innehåll såsom föreläsningar, konserter, tävlingar samt tvärgrupper tillsammans med övriga utbildningar på skolan.

Idrott/Kreativ aktivitet: Du väljer idrott eller någon skapande aktivitet, som t.ex. textilt skapande, foto, luciatåg eller teckenspråk. Vi erbjuder också en grundkurs i Kristen tro. Dessutom ingår friluftsdagar, temadagar och resor.

Handledning

Behöver man mer hjälp med sina studier kan man lägga in handledning på sitt schema. Vi är beredda att arbeta hårt tillsammans med dig för att du ska lyckas med dina studier.

Det kan bli mindre förändringar i kursutbudet.