Behörighet, studieomdöme & intyg

När du avslutar studierna hos oss utfärdar vi behörighet i de ämnen du klarat, på grundskolenivå eller på gymnasienivå.

Om du klarar kurserna på grundnivå får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år.

Om du vill få grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du bli godkänd i Sv/Sva 1, Sh 1a1, Re 1, Nk 1a1, Hi 1a1, Eng 5 och Ma 1. Vill du uppnå grundläggande behörighet för högskolan behöver du även bli godkänd i Sv/ Sva 2 och 3 och Eng 6. Många utbildningar på yrkeshögskolan och högskolan kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet.

För behörighet till både yrkeshögskolan och högskolan gäller också att du ska ha studerat på gymnasium/vuxengymnasium/folkhögskola i sammanlagt tre år. Ett års arbetslivserfarenhet kan också räknas in i tiden.

Du får inte betyg i varje ämne. Om du studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande tid på deltid, får du istället ett studieomdöme, vilket är en helhetsbedömning av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt, Mycket god, God och Mindre god. Mellan dessa finns ytterligare tre skalsteg. Studieomdöme sätts på alla folkhögskolor i Sverige och med det kan du söka till högskolan i folkhögskolans kvot, om du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

När du uppnått godkända studier motsvarande grundskola eller gymnasieskola på June Folkhögskolas Allmän kurs får du även ett SeQF-intyg, nivå 2 för grund och nivå 4 för gymnasiet. Intyget kan användas för studier i Europa.

Efter genomgångna studier på Allmän kurs:

  • kan deltagare, genom inre motivation, ta ansvar för sina studier och självständigt driva sin utvecklingsprocess
  • har deltagare rustats för vidare studier och arbete och kan se kunskaper i ett större sammanhang
  • kan deltagare lära av och samarbeta med människor med olika erfarenheter och bakgrund
  • har deltagare utvecklat sin självkänsla, sin självinsikt och sitt självförtroende
  • har deltagare förutsättningar för ett kritiskt och demokratiskt tankesätt.

Kostnader

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. Räkna också med kostnader vid studiebesök, friluftsdagar, resor etc. För övriga kostnader, se fliken Bra att veta.

Studiestöd

Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se eller kontakta Ingalill Bard på skolans expedition.

 

Ansökan och antagning 

Vi antar till varje termin (aug och jan). Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt och i mån av plats behandlar vi även sena ansökningar.

Du ansöker genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken kommer du till Schoolsoft. Där får du registrera dig och fylla i din ansökan. Sedan kan du logga in och se vad som händer med din ansökan efter hand. Kontakta skolan om du behöver hjälp.

Till din ansökan bifogar du kopior på betyg från tidigare studier eller din individuella studieplan om du studerar vid ansökningstillfället. Skriv också ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill studera på June folkhögskola. Var noga med att ange referenspersoner på din ansökan. Det är viktigt att din ansökan är komplett.

Vi tar kontakt med dig och bokar eventuellt tid för en intervju. En tid därefter får du besked om du blivit antagen eller inte. Du kan också få en reservplats. Sådant vi väger in vid antagning är bland annat studiebehov, motivation för studier och våra pedagogiska resurser.

Här söker du för höstterminen 2021!

ALLMÄN KURS – GRUNDNIVÅ
ALLMÄN KURS – GYMNASIENIVÅ

 

Vill du veta mer om Allmän kurs?
Kontakta kursledare Karolina Toftgård

karolina.toftgard@junefolkhogskola.se

Tel: 036 -37 48 10 (direkt) 036 – 37 48 00 (växel)