Arbetssätt på vår vuxenutbildning

Vi har ett upplägg som tar hänsyn till vad du läst tidigare, vad du är intresserad av och vad du behöver för vidare studier. Både på grund- och gymnasienivå läser du vissa ämnen var för sig (t.ex. Sv/Sva, Eng, Ma). Men vi arbetar också med ämnesövergripande teman inom ämnena Sh, Re, Nk, Hi och Sv/Sva. Exempel på teman kan vara Hållbar utveckling och Hälsa.

Vill du studera på heltid innebär det 30 lektioner (=20 klocktimmar) på schemat. Det är också möjligt att studera på deltid, men inte mindre än 50 %.

Grupperna är relativt små, ca 15 personer. Det gör att alla kan komma till tals och att läraren hinner ge det stöd som behövs till var och en. Vi tänker att gruppen också är en stor tillgång för dig som individ, för att stötta och utmana dig.

Studiemiljö

Vi är måna om att ha en varm och vänlig studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart till dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du är hos oss. Du har även tillgång till en studievägledare och en kurator.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Studiebesök

Studiebesök ingår i studierna, liksom resor. Du har möjlighet att åka till någon större stad i Sverige eller utomlands. De senaste åren har vi åkt till Baltikum och Polen och gjort resor inom Sverige, bl.a. till Öland, Borås och Vimmerby.

2018-Allm-Virginie.girl-mellan
På June folkhögskola vill vi försöka se alla och ge tid och stöd efter ditt behov.