Allmän kurs – Vuxenutbildning

  • Här drunknar du inte i stora grupper, utan blir sedd för den du är och får chans att utvecklas.
  • Här kan du läsa in behörighet för högskolan, yrkeshögskolan eller annan eftergymnasial utbildning.
  • Här kan du med utländsk bakgrund bli riktigt bra på svenska.
  • Här har du chans att lära känna människor med olika bakgrund och livserfarenhet.

På Allmän kurs har vi ca 75 studerande totalt, med stor variation i ålder och nationalitet. Vi är glada för mångfalden av människor, eftersom vi tror att en sådan miljö är berikande. När du möter och delar livserfarenheter med människor från Skåne och Thailand, Vaggeryd och Moskva, Råslätt och Bymarken, tror vi att du får viktiga insikter om livet och lär dig uppskatta olikhet. Och du får inte bara lärdom, du får vänner för livet.

Nyhet!

ALLMÄN KURS GRUNDNIVÅ MED INRIKTNING VÅRD OCH OMSORG

Detta är en förberedande utbildning för dig som är intresserad av att jobba inom vård och omsorg. Här får du chans att läsa in grundläggande behörigheter i svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap. Utöver detta ges grundläggande kunskap inom vård och omsorg.

Läs mer om Vård och omsorg här!

Allmän kurs har två olika ingångar:

ALLMÄN – GRUNDNIVÅ

Allmän kurs på Grundnivå är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat SFI kurs D eller motsvarande. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå. (Läs vidare under Grundnivå på sidan Nivåer och profiler.)

ALLMÄN – GYMNASIENIVÅ

Allmän kurs på gymnasienivå är till för dig som vill komplettera en svensk gymnasieutbildning, kanske för att få högskolebehörighet, eller som vill påbörja en gymnasieutbildning. (Läs vidare under Gymnasienivå på sidan Nivåer och profiler.)

Sök Allmän kurs

Klicka på länken nedan så kommer du till vår ansökningssida i online-programmet Schoolsoft. Där måste du skapa ett konto. Sedan kan du följa din ansökan och se vad som händer.

Här söker du för höstterminen 2021. Ansökan sker fortlöpande, helst före den 15 maj.

ALLMÄN KURS – GRUNDNIVÅ
ALLMÄN KURS – GYMNASIENIVÅ

Skoldemokrati

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Karolina Toftgård, kursledare

Undrar du över något?

Kontakta kursledare, Karolina Toftgård, på telefon 036-37 48 10, mail karolina.toftgard@junefolkhogskola.se

Karolina har svar på din frågor om utbildningen.