Det finns några platser kvar på Assistentutbildningen – men du måste skynda dig!
Läs mer om Assistentutbildningen här – en av få som också ger behörighet inom Teckenspråk!

Assistentutbildning_2