Studie- och yrkesvägledning

Vägval

Funderar du på framtida studier eller jobb? Det är många beslut som ska fattas och då kan det kännas tryggt att prata med en studievägledare. I deras uppgifter ingår att ge personlig vägledning inför studie- och yrkesval.

Kontakta skolans växel på 036-374800 för information!