Bra att veta

Praktisk information om tider, kostnader mm.

Läsårstider

2019-20
Höstterminen 21/8 – 18/12 2019
Vårterminen 9/1 – 4/6 2020

Lovdagar

2019-20
Höstlov v. 44
Sportlov v. 7
Påsklov v. 15
Lovdag den 22/5

Ansökan

OBS! Ansökningsperioden är olika för olika utbildningar. Är du osäker så kontakta skolan via mejl eller telefon. Se informationen här under!

När du går in på vår Ansökningssida finns där länkar för varje utbildning till Schoolsoft. Genom Schoolsoft hanterar vi våra ansökningar. Du skapar först ett konto på Schoolsoft och gör sedan din ansökan. Du kan sedan följa vad som händer din ansökan via kontot.

 • Allmän kurs: Senast 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen. Antagning sker fortlöpande och i mån av plats behandlar vi även ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag.
 • Assistentutbildningen: Ansökan sker fortlöpande, helst före den 15 maj.
 • Assistentutbildningen Distans: Ansökan sker fortlöpande.
 • Socialpedagog: Senast den 15 april.
 • Socialpedagog – Distans: Senast den 15 april.
 • Fotoskolan Jönköping 1 och 2: Senast den 15 april.
 • Teckenspråk på Distans Ansökan sker fortlöpande. Terminskurs. Se kurstiderna här!
 • ALT – se utbildningens hemsida!
 • Social entreprenör – Senast 31 maj för HT och 30 november för VT. Se även kurssidan!

Se utbildningarnas egna sidor för ev specifika krav vid ansökan!

Antagning kan ske senare i mån av plats på de olika utbildningarna.

 

Följande handlingar bifogas ansökan: 

 • Foto (nytaget i ”passformat”)
 • Personligt brev
 • Betyg/intyg från senast avslutad skola

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Alla kursdeltagare betalar en avgift på 250 kronor/termin för försäkring och kopiering (egen samt studiematerial). Läs mer under de olika utbildningarna om materialkostnader och kostnader för t ex studieresor mm.

Fika och mat

Förmiddagsfika måndag – fredag kostar 55 kr/vecka. Det finns möjlighet att micra medhavd lunch i skolans cafeteria.

Praktiskt arbete

Alla som studerar på folkhögskola deltar i vissa praktiska uppgifter. På June kan det till exempel vara städning av studiesalar och gemensamma utrymmen eller andra uppgifter.

Studeranderätt

June Folkhögskola har som målsättning att följa den studeranderättsliga standard som beskrivs på sidan Studeranderätt.

Skolstyrelsen

Styrelsen för June Folkhögskola består av: Gunnar Crona, ordf., Daniel Holmgren, Stefan Attefall, Sara Blinge och Ulrika Steen.
Kontakt: Gunnar Crona; tel: 070-322 8012, Mejl: gu.crona@pp.varnamo.net

Gunnar Crona, styrelseordförande June folkhögskola.

Gunnar Crona, styrelseordförande June folkhögskola.

Länkar till information

Folkhögskolornas informationstjänst / FIN har information om studiestöd och studiehjälp, samt länkar till CSN där du kan få veta mer om dina möjligheter. Länk till CSN för studerande vid folkhögskola.

Fikatime

För 11 kronor får du kaffe & macka, eller ibland en väldoftande kanelbulle.

Trivselregel

På June har vi några få regler. De handlar om trivsel, precis som de heter och är till för att livet på skolan ska funka. Du har säkert läst dem, men här kan du läsa dem igen!

June folkhögskola har pingstförsamlingarna som huvudman. Verksamheten bygger på en kristen livssyn. Följande regler har antagits av styrelsen som reglerar livet på June folkhögskola.

1. Varje kursdeltagare tar själv ansvar för sina studier. Detta sker genom att man är närvarande vid lektionerna och aktivt deltar i undervisningen samt fullföljer arbetsuppgifter.

2. June folkhögskola står för en helt drogfri miljö. Det betyder att inget bruk eller förvar av alkohol eller narkotika är tillåtet, ej heller sniffning. Målsättningen är att skolan ska vara en miljö fri från rökning och snusning.

3. Orsakas skada på skolans egendom ska detta anmälas omgående och skadan ersättas.

4. Att delta i det praktiska arbetet ingår i folkhögskolelivet. Personal och kursdeltagare har ett gemensamt ansvar för den totala miljön på skolan.

 

Kostnadsregler

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Alla kursdeltagare betalar en avgift på 250 kronor/termin för försäkring och kopiering (egen samt studiematerial). Läs mer under de olika utbildningarna om materialkostnader och kostnader för t ex studieresor mm.

Fika och mat

Förmiddagsfika måndag – fredag kostar 55 kr/vecka. Det finns möjlighet att micra medhavd lunch i skolans cafeteria.