Hitta till June

Cityläge nära Resecentrum

Det är enkelt att ta sig till June folkhögskola. Kommer du med tåg kommer du nästan hela vägen in på skolan. Bussarna stannar också helt nära. Sämsta alternativet är egentligen att komma med bil, eftersom du måste hitta parkering i centrum. Du hittar en KARTA på sidan Kontakt.

OM DU KOMMER MED TÅG

Du går in i ankomsthallen och tar rulltrappan upp. Där går du in i passagen som tar dig till Juneporten. Välj första entrédörren till vänster och du är framme. Skolans kontor finns på Plan 5.

OM DU KOMMER MED BUSS

Du åker till Juneporten, där du går in och hittar skolans entré mittemot Kommunens informationscentra. Skolans skylt hänger vid entrén. Du hittar skolans kontor på Plan 5.

1 Juneporten

Juneporten

Juneporten är ett inbyggt torg i Jönköping och ligger vid Jönköpings centralstation. Innan det blev inbyggt hette platsen Djurläkartorget. Det nya namnet antogs efter en tävling. Juneporten blev det vinnande förslaget.

Passagen till Resecentrum

Från Resecentrum till Juneporten går du genom en passage, ”Pärleporten” i folkmun. På bilden hänger fotoskolan en av sina utställningar, Normstorm. Passagen används ofta för olika utställningar.