Vuxenutbildning mitt i Jönköping

JUNE FOLKHÖGSKOLA erbjuder vuxenutbildning mitt i city i Jönköping. Juneporten är placeringen sedan augusti 2011. Skolan har rötter och traditioner tillbaka till 1979 när den grundades. Genom att leva med i utvecklingen och ständigt förändringsarbete finns idag aktuella utbildningsalternativ inom olika områden.

June Folkhögskola Apple Touch Icon

June folkhögskola – där vägarna möts

June folkhögskola är en dagfolkhögskola för bildning, utbildning och gemenskap. Här får Du unika möjligheter till studier tillsammans med andra kursdeltagare och engagerad personal. June folkhögskola finns mitt i pulsen i centrala Jönköping. Vi tror på mångfald och allas lika värde. Skolans symbol i logotypen, ritad av Rickard Heldemyr 2010, uttrycker vägar som möts. Det kan vara en järnväg, en landsväg eller kanske en vattenväg. Olika vägar för oss samman och på June folkhögskola möts människor från stora delar av världen.

Huvudman

logo

Huvudman är Stiftelsen Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhet. Utifrån en kristen värdegrund vill vi stimulera till samhällsengagemang och personlig utveckling. June folkhögskola är öppen för alla och vi vill aktivt ta ställning för demokrati och mångfald. Vi ser ständigt att när människor med olika social och kulturell bakgrund möts, växer vi som människor.

June är en av fem folkhögskolor med Pingströrelsen som huvudman. De övriga är Umeå, Kaggeholm, Mariannelund och Vinga.

 

Verksamheten

Vilken verksamhet är det som bedrivs på skolan? Det finns en växande Allmän linje med ca 75 deltagare. Utbildningar inom Social omsorg med Socialpedagog och Socialpedagog – Distans med tillsammans ca 60 studerande, Assistentutbildning med Teckenspråk som profil som har ca 15 platser. Teckenspråk har dessutom fått en egen utbildning som sker på distans. En yrkesinriktad fotografisk utbildning kallad Fotoskolan Jönköping med 16 deltagare. Fotoskolan växer och får från hösten -16 ett Projektår. Kursen ”Svenska från dag ett” är en kurs riktad till asylsökande som är förlagd till Pingst Jönköpings lokaler. Där finns också ett studiecenter för ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, som är en pastorsutbildning som June är med och samordnar.

Bakgrund

June folkhögskola grundades 1979. Skolan fick namnet Viebäcks folkhögskola, vackert belägen i skogen utanför Nässjö. Vid starten fanns en Estetisk utbildning samt Ungdomslinjen, en kurs för arbetslösa 16-åringar som valde Viebäck som ett alternativ till gymnasiet. Så småningom flyttades Fritidsledarlinjen från Kaggeholms folkhögskola ner till Småland och Viebäck växte. Nya utbildningar lades till, Speciallinjen, Temalinjen, Bibelkursen, Invadrarlinjen, Kurs för döva & hörselskadade, Missionärslinjen, Lugnare Tempo, Fotoskolan, Outlook, Alterna, m.fl. fram till dagens utbud.

Med tiden blev de många äldre fastigheterna på Viebäck en belastning och skolans styrelse beslutade att flytta verksamheten. Det skedde 2011. Viebäcks folkhögskola bytte namn i samband med flytten och blev June folkhögskola, ett namn med rötter i Junabäcken. Skolan fick ett fantastiskt läge i centrala Jönköping alldeles i anslutning till Resecentrum.

Logotyp

June_Logotyp_10cm

Här kan du ladda ner vår logotyp. Du får använda den för att länka till oss.
Behöver du en logotyp i .eps format för ett tryckt material maila till info@junefolkhogskola.se så skickar vi den till dig.

 

Logotypen togs fram i samband med flytten från landsbygd till stad 2011. Vi ville markera en större förändring i skolans utveckling och det kändes naturligt att det syntes i det som mer än allt kommer att förknippas med oss – logotypen. Den är ritad av Rickard Heldemyr. Med loggan vill vi anknyta till det historiska June med industri och handel i känsla och form. Cirkelformen med sitt innehåll i form av stilistiska ”vägval”  lämnar utrymme för olika tolkningar. Vad ser du i vår logotyp?

Historia – Junebäcken

Junebäcken – en liten obetydlig bäck vad längd och vattenmängd beträffar, men historiskt sett ett intressant och symbolladdat vattendrag – Junebäckens utlopp i Vättern var eriksgatans sydligaste punkt och här växte staden Jönköping fram – den stad som fick sitt namn efter bäcken.

Junebäcken omnämns i den Äldre västgötalagen, den äldsta svenska landskapslagen som antas vara nedtecknad under 1200-talets första decennier, vanligen har den daterats till tiden kring 1220. Junebäcken anges som den anhalt där östgötarna överlämnade den nyvalde kungen till västgötarna längs den färdväg som kungen red genom Sveriges viktigaste delar för att hyllas av tingen i de olika landskapen. Huruvida bäcken bildade gräns mellan Östergötland och Västergötland, sedermera Småland -Västergötland får stå osagt, det har inte gått att utreda inom ramen för denna rapport.

Från 1335 benämndes den eriksgata. I Upplandslagen, stadfäst av Birger Magnusson den 2 januari 1296, stadgas att smålänningarna ska föra kungen från Holaveden till Junabäck. I Södermannalagen stadgas att värendsbornas lagman och smålänningarna på Holaveden ska emotta kungen och föra honom till Jönköping där kungen svär sin ed till värendsbor och andra smålänningar och de till honom. Tidigare förde östgötarna kungen till Jönköping enligt Äldre västgötalagen men i Upplandslagen införlivas nu smålänningarna.

Källa: JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:37 Linnéa Kallerskog & Ådel V. Franzén

Skicka in din ansökan

Du kan snabbt och smidigt skicka in din ansökan till våra olika utbildningar genom att fylla i formuläret på vår ansökningssida. Skicka in den redan idag vet ja!

Vi svara på dina frågor

Tveka inte att kontakta oss på June Folkhögskola om du har några frågor som rör vår verksamhet och våra utbildningar. Du hittar oss alla här på vår kontaktsida.