Jag jobbar inom habiliteringen och träffar barn i åldrarna 2-6 år. Vi möter dagligen barn som tecknar med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och därför ville jag läsa Teckenspråk-distans på June! Jag har lärt mig otroligt mycket och tecknar nu dagligen i arbetet vilket jag tidigare inte gjorde. Att jag även har börjat lära mig teckenspråk i kursen är en stor bonus! Rekommenderar alla som har ett intresse för TAKK och teckenspråk att läsa denna kurs!

Emelie-Niklas-Skype-700px
På utbildningen studerar vi efter en individuellt anpassad studieplan och har regelbundna Skypemöten. Det är ett upplägg som tilltalar mig!

Emelie Andersson
Sjukgymnast inom Habilitering och hälsa
(område barn och ungdom).
Stockholm