ÖPPET-HUS-JUNE
……………………

Nöjda deltagare på folkhögskolan

• 85 procent av deltagarna på folkhögskolor är nöjda med utbildningen.
• 86 procent anser att studierna varit meningsfulla och bra för dem.
Det visar en undersökning bland 6 450 deltagare vid 71 folkhögskolor, genomförd våren 2014. Siffrorna är bättre än året innan och bekräftar att folkhögskolan är en utbildningsform där merparten av deltagarna trivs och är nöjda. Andelen som instämmer fördelar sig så här på frågor om hur man jobbar på skolan:
• Lärarnas arbetssätt är bra – 80 procent instämmer.
• Jag vågar säga min mening i klassen/ kursen – 85 procent instämmer.
• Vi deltagare kan samarbeta bra – 80 procent instämmer.
• Vi respekterar varandras åsikter – 85 procent instämmer.

It´s  Learning
I höst (2014) börjar vi använda en ny läroplattform. Den heter It´s Learning. Du hittar till inloggningssidan HÄR!

Upp